ห้ามใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นเพื่อการพนัน

ในช่วงเวลาแห่งความเครียดและความกดดันของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ฝ่ายการเมืองและภาคธุรกิจในประเทศไทยต่างเร่งสร้างช่องทางการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลบ้างก็เพื่อการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่นๆ และเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยรวม ในการระดมการเก็บภาษีเหล่านี้ต้องบรรจุลงในงบประมาณของรัฐบาลในปีงบประมาณต่อๆ ไป

ประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงเป็นการสร้างกลไกในการระดมภาษีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนและการรักษาระบบสุขภาพในอนาคต และการคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชน เพราะถ้าการระดมภาษีถูกกำหนดโดยการใช้หลักการที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและความยุติธรรมหรือถูกใช้เพื่อการลงทุนเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจหรือการบริโภคโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความต้องการของประชาชนโดยรวมอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นในภาษีและความยุติธรรมของประชาชนเพิ่มขึ้น

ในการระดมการเก็บภาษีเพื่อรองรับการลงทุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการบริการสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนในอนาคตรัฐบาลควรคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเก็บภาษีและการใช้จ่ายงบประมาณด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมของประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *